Wednesday, 8 October 2008

காதல் மட்டும்

10. ஸ்பரிஸம் இல்லாத காதல்தனை
உரசிக்கொள்ளாமல் நீ சொல்லும்விதம்
உரசலில்லாமல் நானும் நிற்கும்விதம்
உயிர்கள் உரசியே சொன்னது

நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்றோ
நீ என்னை காதலிக்கிறாய் என்றோ
ஒருபோதும் சொல்லியதுமில்லை
காதல் சொல்லித்தான் தெரிவதில்லை

காதலில் ஆசை கடுகளவும் இல்லை
காதலில் காமம் தர்மம் இல்லை
உணர்வினால் மட்டுமே காதலி
அதுதானே காதலின் உயிர்மொழி.

Post a Comment

No comments: